งาน Opportunity Day

Oppday Q1/2024 TPIPP บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

Q1_2024

 


Oppday Y2023 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

Y2023  

 


Oppday Q3-2023 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

Q3-2023  

 

 


Oppday Q2-2023 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

Q2-2023  

 

 


Oppday Q1-2023 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

Q1-2023  

 

 


 

ppday Year-2022 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

Year End 2022

 

 


Oppday Q3-2022 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

2022 Q3

 

 


 

TPIPP 3Q22 Opportunity Day Presentation

 


Oppday Q2-2022 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

2022Q2-TPIPP

 

 


 

Oppday Q1-2022 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

 2022Q1-TPIPP

 

 


 

Oppday Year End 2021 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

YearEnd2021-TPIPP

 

 


Oppday Q3 -2564 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

2021Q3-TPIPP

 

 


Oppday Q2 -2021 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

2021Q2-TPIPP

 

 


Oppday Q1/2021 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

2021Q1-TPIPP

 

 


 

 Oppday Year End 2020 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

YearEnd2020-TPIPP

 

 


 

Oppday Q3/2020 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

2020Q3-TPIPP

 

 
Oppday Q2/2020 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

2020Q2-TPIPP


 


Oppday Q1/2020 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP

2020Q1-TPIPP

 

 


 

 

 

SET Website: https://www.set.or.th

 

 

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น