บริษัทจัดเป็นโรงกำจัดขยะชุมชน หรือ ขยะเทศบาล ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งในการรับขยะชุมชนเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นจำนวน 14,400 ตันต่อวัน เพื่อสามารถผลิตเชื้อเพลิง ขยะ ได้ 7,200 ตันต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทมีสถานที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบและเชื้อเพลิงขยะ ได้ถึง 100,000 ตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ

 

บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย ที่มีกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ (ตามข้อมูลของ AWR Lloyd) และเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและพลังงานจากการกำจัดขยะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทดำเนินงานโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ  โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน

                ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ้าของบริษัทเปิดดำเนินกิจการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 8 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 440MW แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 180MW (มีสัญญาขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) 163MW) ที่เหลือกำลังการผลิตติดตั้ง 260MW (มีสัญญาขายไฟฟ้าให้แก่บริษัท ทีพีไอ โพลีนจำกัด (มหาชน)) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนซิเมนต์ และเม็ดพลาสติก ของประเทศ) โดยโรงไฟฟ้าของบริษัททั้งหมดตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานผลิตปูนซิเมนต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น