ASEAN Energy Awards

ASEAN Energy Awards

- รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด้านพลังงานทดแทน : โครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่ง (On-Grid) โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทดแทน (ขยะ) 60 MW

- รองชนะเลิศอันดับ 2 : โครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่ง (Off-Grid) โครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะชุมชนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น