Thailand Energy Awards

Thailand Energy Awards รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน

-  โครงการเชื่อมโยงกับระบบสายส่ง (On-Grid) โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทดแทน (ขยะ) 20 MW, โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทดแทน (ขยะ) 60 MW, โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทดแทน (ขยะ) 70 MW

-  โครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่ง (Off-Grid) โครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะชุมชน และโครงการเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชนโครงการ 2

-  โครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลด Downtime โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงทดแทน (ขยะ) ขนาด 60 MW)

   จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น