กลับด้านบน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

 

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุม

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ TPIPP
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TPIPP 2565
2. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือห้นประจำปี2564
3.สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ประวัติกรรมการ -ล่าสุด
4.สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
5.สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เอกสารการลงทะเบียน
6.สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ข้อบังคับ
7.สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 แผนที่
8 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ
10 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
10 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
11 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 -ไทย-การใช้รหัส QR Code
12 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 -ไทย-มาตรการโควิด-19
 

Joomla Template by ThemeXpert

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น