การพบปะกับนักวิเคราะห์

 

การพบปะกับนักวิเคราะห์

ปี 2564

ในปี 2564 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่ได้จัดประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19

ปี 2563

ในปี 2563 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุม พบปะกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน จำนวน 3 ครั้ง เพื่อแจ้งข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท และสรุปภาพรวมของธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยสรุป ดังนี้

สถานที่จัดประชุม       :  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 26/56 อาคารทีพีไอทาวเวอร์

ชั้น 7 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วัน-เวลา

:   ครั้งที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา  10.00 -12.00 น. (ไตรมาส 2/2563)

:   ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. (ไตรมาส 3/2563)

:   ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. (ปี 2563)

 

งาน Opportunity Day

 สามารถเข้าไปดู Clip Video การร่วมงานOpportunity Day ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > Opportunity Day บน website ของบริษัท

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น