รางวัล CSR-DIW Award และ CSR-DIW Continuous Award

ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาห กรรมที่มีต่อสังคม  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

  

 

ESG100 ประจำปี 2564: ติดอันดับรายชื่อในกลุ่มหลักทรัพย์ยั่งยืน องค์กรโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และการเติบโตอย่างยั่งยืน จาก สถาบันไทยพัฒน์

Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER                                    

 การขึ้นทะเบียนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)  สำหรับโครงการเปลี่ยนขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิง จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน : อ.บ.ก.)

 

Low Emission Support Scheme : LESS

 โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างที่อาคาร Turbine (TG1-7) และอาคาร Cooling Tower ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 280.013 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (1 เมษายน 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564)

การรับรองระบบบริหาร

ได้รับการรับรองระบบบริหารตามมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization : ISO ) สำหรับการดำเนินการตามระบบมาตรฐานสากล ในระบบต่างๆจาก บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด : SOCOTEC CERTIFICATION (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Energy Awards 2017 เป็นรางวัลด้านพลังงานทดแทน โครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (ON-Grid) จากดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจาก เชื้อเพลิงขยะ (RDF) 60 เมกกะวัตต์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ซึ่งจัดขึ้นในการประชุม ASEAN Energy Business Forum 2017 ณ โรงเเรมคอนราด กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น