ได้รับมอบ รางวัลมาตรฐานมงกุฎไทย (Crown Standard)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิง RDF ได้รับมอบ รางวัลมาตรฐานมงกุฎไทย (Crown Standard) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน : อ.บ.ก.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการพิจารณารับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism – “CDM”) ของประเทศไทย

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น