การลดก๊าซเรือนกระจก

Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER                                    

 การขึ้นทะเบียนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)  สำหรับโครงการเปลี่ยนขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิง จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน : อ.บ.ก.)

 

Low Emission Support Scheme : LESS

 โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างที่อาคาร Turbine (TG1-7) และอาคาร Cooling Tower ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 280.013 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (1 เมษายน 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564)

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น